En cumprimento do previsto na Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal informámoslle que os datos persoais que voluntariamente nos facilita a través do presente formulario, os cales resultan necesarios para a tramitación e xestión da súa solicitude, serán incorporados a un ficheiro responsabilidade da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo.

Así mesmo, ao encher o formulario vostede autoriza expresamente á Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo ao tratamento dos seus datos persoais coa finalidade de remitirlle información, por calquera medio, incluído o correo electrónico, sms ou similar. En caso de que vostede non queira recibir a devandita información poderá comunicalo dirixíndose a través de correo electrónico á dirección: info@fgft.org, detallando no asunto “Non desexo información “. Exercicio dos seus dereitos: Nos termos e cos requisitos previstos na normativa sobre protección de datos vixentes, vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, respecto dos datos persoais obrantes no referido ficheiro, dirixíndose a tal efecto ao seu responsable no domicilio que se indica deste. Ademais, poderá revogar a autorización para o envío de comunicacións a través de correo electrónico ou similar mediante correo electrónico remitido ás seguintes direccións: info@fgft.org; Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo. Edificio Administrativo, San Lázaro s/n 15781 Santiago de Compostela (Ref. Datos)

Compartir esta información

Voltar ao inicio »

CONTACTA COA FUNDACIÓN

Nome (requerido)

Correo (requerido)

Asunto (requerido)

Mensaxe (requirido)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR