NORMATIVA DE APLICACIÓN

CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia.

ORGANIGRAMA FPGFT

CONTAS ANUAIS

De conformidade co disposto no artigo 8.1 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publícanse as contas anuais da Fundación.

PLAN DE ACTUACIÓN

De conformidade co disposto no capitulo II artigo 7 g) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícase o plan de actuación da Fundación.

RETRIBUCIÓNS DO PEROSAL DIRECTIVO DAS ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO

ACCESO Á INFORMACIÓN

NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

    O artigo 9 (Obrigas específicas de información de relevancia xurídica) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que debe facerse pública “c) A relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de o facer”.

    LEER MÁIS

Compartir esta información

Voltar ao inicio »

CONTACTA COA FUNDACIÓN

Nome (requerido)

Correo (requerido)

Asunto (requerido)

Mensaxe (requirido)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR